Dotacje | @ALFANET
facebook
panel klienta

Dotacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Zapewnienie dostępu  do szerokopasmowego Internetu w miejscowościach Michałów Rudnicki, Chorzenice i Witkowice.

   

Beneficjent:

@ALFANET Małolepszy Marcin

Projekt został w całości zrealizowany i obecnie znajduje się w okresie trwałości.

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.wwpe.gov.pl oraz www.poig.gov.pl